stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


 

Recenze PC World (2000/03)

Vytvoř, vyplň, vytiskni!

Zejména pro podnikatele je určena druhá verze automatizované podoby sekretářky, či pravé ruky prodavače. Protože celý moderní svět se zaobírá a je řízen koloběhem nejrůznějších dokumentů, je třeba generovat další a další tyto instrukce. FormFiller umožní se do řízení chodu světa zapojit. A ještě terminologická poznámka: formulářem je v tomto textu rozuměn dokument, který obdržíte např. na úřadě (jestliže tam, cokoliv chcete), a ne formulář ve smyslu některých programovacích jazyků.

Koncepce

Program má dva základní pracovní režimy. Prvním z nich je možnost tvorby formuláře. Jestliže se nespokojíte s některým z dodávaných (je možno stáhnout další formuláře z webovských stránek výrobce), pak je nabídnuto vcelku příjemné vývojové prostředí pro tvorbu vlastních formulářů. Ve srozumitelné nástrojové liště jsou umístěny položky, které se na formulářích ztuha vyskytují, tj. okénka, kolonky, čárky a okénka na zaškrtávání. Po umístění na plochu formuláře (jejíž velikost je možno také volit) pak s takovými položkami lze pracovat jako s objekty, tzn. že kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt se vyvolá kontextové menu, v němž je možno upravovat vlastnosti objektu. Lze např. volit barvu písma, jeho velikost nebo font. Nechybí ani možnost (sice omezená) tvořit vlastní obrázky pomocí čar, obdélníků nebo kruhů. Pokud tyto formy kresby nejsou s to vyplnit potřeby tvůrce, lze vložit rovnou celý obrázek, namalovaný v silnějším grafickém nástroji. Do takového obrázku však již nelze dále nic vepisovat. Na závěr tvorby formuláře je možno určit pořadí vyplňování polí. Tím je návrh formuláře hotov.

Druhý pracovní režim je schopnost vytvořený formulář vyplňovat. Docela si dovedu představit, kterak prodávající do počítače naťuká jméno zboží a jeho cenu, stiskne knoflík, na připojené tiskárně vyjede požadovaný dokument. Načež je opatřen razítkem a podpisem prodejce. (Následuje naděje, že vám nakoupené zboží někdo proplatí.) Ve formuláři se lze pohybovat jednak klávesou Tab (funguje vždy), nebo klávesou Enter (funguje někdy). V případě, že dokumenty budou elektronicky zpracovány, je možno generovat i čárový kód podle různých norem.

Další možnosti

V předchozím odstavci byly popsány základní rysy programu. Některé další možnosti a varianty postupu jsou vyjmenovány v tomto odstavci.

Zmíněná vlastnost vkládání objektů umožňuje jednu fintu pro majitele skeneru. Nechce-li uživatel již vytištěný formulář (který není k dispozici v elektronické podobě) složitě znovuvytvářet pomocí čar a textů, může předlohu prostě sejmout skenerem, a pak ji použít jako podkladový obrázek. Pomocí umisťování formulářových objektů (většinou textových polí) na příslušná místa naskenované předlohy lze pak vytvořit požadovaný výstup.

Další šikovnou možností je vkládání funkcí do polí. Lze tak snadno vytvářet např. součty ve sloupcích, či připočítávat daň z přidané hodnoty jenom zadáním ceny nezdaněného zboží a sazby daně.

Jedna silná možnost z předchozího textu nevyplývá. Touto možností je ukládání jednotlivých záznamů do databáze. Ke každému formuláři lze totiž vygenerovat databázi, jejíž pole jsou shodná s položkami formuláře. Při každém vyplnění formuláře mohou být zadané hodnoty přeneseny do databáze, jakožto databázový řádek. Nad touto databází je pak možno provádět nejrůznější výpočty, které nemusí být nutně pomocí programu FormFiller. Aplikace používá standardní ODBC rozhraní pro práci s databázovými daty. Umožňuje tak společné zpracování dat řekněme rozličných poboček firmy.

Pár obecných slov

Všechny výše uvedené funkce (pochopitelně nejen tyto) jsou zdokumentovány v přiložené brožuře. Po jejím prostudování by měl práci s programem zvládnout i nezkušený nebo méně zručný uživatel počítače. Program totiž využívá vymožeností Windows, a je tudíž uživatelsky příjemný. Pro uživatele starších verzí je pochopitelně možno importovat data z těchto produktů.

Trochu nezvykle na dnešní dobu je dodáván na dvou disketách (další tři diskety jsou instalace databázového rozhraní ODBC). Rozsahem je velmi skromný, nicméně škála funkcí, které nabízí, je pro daný účel postačující.
Prozatím tato recenze vyznívá veskrze příznivě, což jsem chtěl. Ovšem jako každý program je i tento dílem lidských rukou, proto několik výhrad. Přestože to neomezuje nikterak funkčnost programu, například při tvorbě formulářů nelze použít víceméně standardních operací (Delete pro smazání aktivního objektu apod.). Takovýchto drobností by se našlo asi více, možná jde však jen o zvyk.

Shrnutí

Kvalitní nástroj pro práci z formuláři, pořizování a práci s databází záznamů, široká možnost použití a kvalitní tiskové výstupy (na kvalitní tiskárně, pochopitelně). Umožňuje konzistentní práci s daty při pohybu zboží a služeb, zejména ve sféře podnikatelské. Za pochvalu stojí i několik desítek předpřipravených formulářů pro nejobvyklejší situace (platební styk, poštovní tiskopisy a podnikatelské formuláře).

Vladimír Vondráček, PC World (2000/03)

zpět na Reference ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 17:37:26