stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


 

Recenze CHIP (2002/11)

Formuláře v počítači

Program FormFiller pražské firmy MagicWare je na našem a slovenském trhu již několik let a mezi uživateli je znám jako užitečný nástroj pro vyplňování formulářů na počítači.

Když jsem program dostal, byl jsem příjemně překvapen pěknou grafickou úpravou krabice, která skrývala CD-ROM s programem a brožovanou černobílou příručku s licenčním ujednáním, licenčním číslem a registračním listem. Příručka je srozumitelná, plná obrázků, ale nemá rejstřík. Na konci je seznam horkých kláves.

Program je schopný práce i bez registrace, pouze vložením licenčního čísla. Registrace u výrobce je však nutná pro stahování dalších formulářů z firemního webu. Když jsem zkoušel registraci podle vloženého licenčního ujednání, objevilo se po zadání uvedené webové adresy oznámení „Nemáte právo pro přístup na webovou stránku“. V příručce je uvedená jiná webová adresa. Ale registrace je možná také telefonicky, poštou a e –mailem.

Instalace je popsána v příručce, ale odpovídá součastným poměrům, takže se o ni nezmiňuji. Před zahájením používání programu je nutné provést kalibraci tiskárny, která spočívá ve vytištění dvou obdélníků, změření čtyř údajů a jejich vložení do políček dialogového okna.

MOŽNOSTI PROGRAMU

Program slouží k vyplňování a tisku formulářů, respektive pro jejich návrh a uchování v elektronické podobě. Z vyplněného formuláře lze tisknout buď jen vyplněné údaje do originálních předtištěných formulářů, nebo vše, tj. údaje i s tabulkou formuláře. U verze Standard se formulář dá propojit s databází a program pak umožňuje i práci s vybranými daty pomocí dotazovacího jazyka SQL.

Tvorba formulářů probíhá uživatelským způsobem, je však časově velmi náročná. Na základě zkušeností, které jsem při vytváření formulářů získal, nemohu vlastní vytváření formulářů doporučit. Firma MagicWare však nabízí službu přípravy specializovaných tematických formulářů a s instalací programu už také dodává velké množství hotových formulářů České pošty, VZP, Ministerstva financí ČR, České správy sociálního zabezpečení, Úřadu průmyslového vlastnictví, živnostenských úřadů, městských úřadů a dalších institucí. Celkem jsem napočítal asi 300 formulářů v 17 kategoriích – jejich počet není pochopitelně v návodu uveden, aby bylo možno počet formulářů pružně zvyšovat a nebyl ve sporu s údaji v příručce. Firma MagicWare spravuje server www.form.cz, který představuje jako největší soubor elektronických formulářů na českém internetu. Jsou zde nabízeny další formuláře, například pro ČSOB, Komerční banku, Českou pojišťovnu, Český statistický úřad, Evropský soud pro lidská práva, celní tiskopisy, formuláře pro personalistiku a pracovněprávní tiskopisy včetně některých formulářů určených pro Slovensko.Program samozřejmě není primárně určen pro domácnost, ale především pro podnikatele a instituce.

V návodu jsem nebyl schopen nalézt, co je nového ve verzi Standard 2 .12 (protože příručka je určena pro verzi 2.0), našel jsem to až v elektronické nápovědě. Hlavní novinkou verzí 2.0 – 2.1 Standard je možnost propojení kolonek formuláře s externí databází. Využít lze jakoukoliv databázi, která pracuje s rozhraním ODBC. Toto rozhraní zaručuje širokou paletu databázových formátů, jako je například aplikace dBASE, Paradox, MS Excel, MS FoxPro, MS Access, dBase, Oracie Server, MS SQL Server a další.

S daty externí databáze lze dále pracovat, vytvářet dotazy pomocí jazyka SQL. Údaje zpracované a archivované v databázové aplikaci lze vytvořit do jednoho či několika formulářů a využívat možnosti tisku vybraných záznamů.

Aktualizovaná verze 2.1 přidává automatické převádění čísel na slovní vyjádření, rozšíření nabídky formulářů poskytovaných zdarma a několik desítek drobných změn a vylepšení, o která uživatelé nejvíce žádali.

Verze Standard umožňuje propojení klíčového prvku formuláře s externí databází, což je realizováno přetahováním příslušného názvu databáze myší na příslušnou kolonku. Toto propojení je však možné zavést i ručně vložením pole DB („název sloupce“) do příslušné kolonky elektronického formuláře. Výběr záznamů databáze lze provést buď poklepáním na příslušný záznam, nebo z formuláře, kde je možno volit z možností aktuální záznam, všechny záznamy a výběr záznamů.

PRÁCE S PROGRAMEM

Při propojování formuláře s databází občas program spadl. Dle jsem zjistil, že nejnovější verzí MS Office, kterou program zná, je Office 97. Při přetahování sloupců do formuláře v definičním zobrazení (v jiném to nejde) bylo obtížné přesně umístit položku do příslušné kolonky (to je však při podobném stylu práce problém ve všech podobných programech). Při přetahování s nad jménem sloupce zobrazuje křížek, který občas zmizel – bez něj není možné umístění názvu sloupce. Pomohlo teprve kliknutí na kolonku s následnou aktivací režimu Vzorce nebo Vyplňovací režim a ruční vepsaní textu nebo vzorce.

Postup vytváření formulářů je popsán v návodu. Při vytváření lze použít řadu objektů, například čáru, obdélník, elipsu, text, obrázek, textové pole, víceřádkové pole, formátované pole, zatržení, výběrové pole ( z menu nebo z panelu nástrojů). Při tvorbě formulářů pomůže i to, že je možné zobrazit mřížku, která pomáhá přesnému umístění objektů.

Formátované pole umožňuje přesné umístění každého písmene při vyplňování formulářů uživatelem. Při definování formuláře je možno použít obrázku na pozadí formuláře, který je vodítkem při vytváření elektronické podoby formuláře. Obrázek ( naskenovaný formulář) může být ve formátu BMP nebo PCX – tento výběr sice není příliš rozsáhlý, ale aplikace, kterými upravujeme sken, umožňují uložit obrázek ve formátu, který je potřeba. V aktuální verzi 2.12 lze vložený obrázek upravovat přímo v programu FormFiller.

Do kolonek formuláře s mohou vkládat vzorce – to lze využít například při podávání daňového přiznání. Základní princip práce je podobný jako v tabulkových kalkulátorech a podobá se programování v jazyce Basic. Napočítal jsem asi 70 vestavěných funkcí, které je možno ve vzorcích použít, například funkce pro práci s časem, převody jednotek velikosti úhlů, logické operace, goniometrické, cyklometrické a hyperbolické funkce a mocninové (tak jsou označeny v příručce) funkce včetně logaritmů. Program nemá zabudovanou funkci obecného logaritmu a ne každý si poradí s jeho vyjádřením pomoci přirozeného nebo dekadického logaritmu, které jsou k dispozici. Funkce je možné zadávat dialogovým způsobem. Program automaticky neprovede konverzi při spojení textového údaje a čísla, je třeba použít explicitně konverzních funkcí.

Formuláře vytvořené v nižších verzích FormFilleru řady 1.x mají jako soubory odlišný formát od souborů řady 2.x je to proto, že celá řada byla vyvíjena ještě pro MS Windows 3.x. Zvětšené nároky na grafické prostředí formulářů vedly k nutnosti nového formátu formulářů. Vzájemná použitelnost formulářů v obou existujících řadách je možná pomocí importu a exportu. Vzhledem k neslučitelnosti funkčních možností při tvorbě formulářů se však na formuláři nezobrazí objekty, které nejsou použitelné ve verzi 1.x. Zruší se tak vzorce a objekty, které nepodporuje předchozí verze programu.

Pro ulehčení práce s formuláři slouží projekt, což je seskupení formulářů dostupné z jediného souboru. Jde o složku vytvářející stromovou strukturu, ve které je několik dokumentů. Do projektu lze vložit váce formulářů, které mají něco společného, a ve zvoleném pořadí. Při práci může být otevřen pouze jeden projekt. Soubor projektu ve skutečnosti neobsahuje vložené soubory, ale pouze odkazy na ně. O tom, že funkce projektů a jejich vytváření je teprve ve vývoji, svědčí to, že změny v jednotlivých formulářích je nutné ukládat zvlášť, nikoliv pomocí volby Zavřít projekt či Ulož projekt.

ZÁVĚR

Program FormFiller nemá ve svém oboru konkurenci. Firma toho však nezneužívá a neustále rozšiřuje své služby a počet formulářů i možnosti programu. Práce s programem je jednoduchá a intuitivní. Z výhrad mohu uvést pouze to, že program je občas nestabilní. Jako učiteli mi také chyběla možnost tisknout vysvědčení. Na štěstí jsou však k dispozici jiné komplexní programy určené pro školy, které toto kromě jiného dokážou.

Karel Vašíček, CHIP(2002/11)

zpět na Reference ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 17:37:26