stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


 

Recenze IT OFFICE (1999/05)

Posel z nebes

Jako posel z nebes na zem sestoupil produkt firmy Magicware s názvem FormFiller 2.0 Light. Tento produkt velké části čtenářů časopisu Office netřeba šířeji představovat. Verze 2.0 je zatím poslední - v dřívějších verzích FF sloužil pouze k vyplňování formulářů, odtud jeho název. Nová verze však má spoustu nových funkcí k dobru, a tak název hovořící pouze o vyplňování se stává mírně zastaralým.

FF je lépe řečeno editor formulářů. S jeho pomocí lze formuláře nejen vyplňovat, ale i vytvářet nebo používat jejich elektronickou formu. Klíčovým prvkem je formulář. Program umožňuje uživateli provádět širokou paletu operací spojených s formulářem. FormFiller je univerzální editor. S jeho pomocí má uživatel možnost zpracovat daňová přiznání stejně jako poštovní doklady, nebo celní deklarace. Tuto výhodu ještě podporuje skutečnost, že tvorba formulářů v prostředí editoru FormFiller může probíhat na uživatelské úrovni. Každý uživatel tady může upravovat, jednak dodávané sestavy, a dále bez omezení vytvářet formuláře nové. Verze 2.0 Light již navíc umožňuje plnohodnotnou práci nejen s funkční částí tiskové sestavy, ale také s jejím grafickým prostředím.

Vytvořit vlastní formulář je časově náročné, proto Magicware dodává celou řadu formulářů vlastních, případně nabízí i vytváření specializovaných tematických okruhů formulářů.

Počítačová technologie má několik zásadních výhod oproti klasickému psacímu stroji, nebo ručnímu vyplňování. Především díky archivaci ušetří čas při vypisování stejných, opakujících se údajů. Dále díky možnostem vkládaných vzorců je možné číselné údaje počítat prostým zadáním vstupních dat (při potvrzení se zbylé údaje automaticky zpracují). Tento způsob je jednak rychlejší než ruční počítání, a jednak se může předejít zbytečným chybám, vyplývajících z lidské omylnosti.

Jednou z nezanedbatelných výhod je také kvalitní a čitelná výsledná podoba tisků pomocí počítače (samozřejmě s přihlédnutím ke kvalitě používané tiskárny).

Pro verzi 1.x jsou k dispozici následující balíky formulářů. Ty lze používat i v současné verzi 2.0, uživatel však bude muset oželet grafické prostředí verze 2.0 a výpočtové vztahy mezi kolonkami. Jejich nespornou výhodou je to, že jsou k dispozici zdarma. Jde o tiskopisy SEVTu, Ministerstva financí a České pošty.

K verzi 2.0 Magicware dodává tyto balíky

 • Platební styk 2/99 (opticky snímatelné bank. příkazy)
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Pracovněprávní smlouvy
 • Personální agenda (celek Smlouvy1, ČSSZ1, VZP1)
 • Formuláře pro fyzické osoby
 • Formuláře pro právnické osoby
 • Majetkové daně
 • Registrace k daním
 • Spotřební daň
 • Silniční daň
 • Daň z přidané hodnoty
 • DANĚ 1999 (celek MFin)
 • A-V poukázky České pošty s.p.

  Cena jednotlivých balíku se pohybuje od 180 Kč do 1800 Kč, v každém balíku lze nalézt několik až pár desítek formulářů. FormFiller pracuje na jakémkoli počítači, ne kterém fungují Windows. FormFiller 2.0 je určen pro W95 a vyšší. Doporučená konfigurace pro FF 2.0 je PC, 233 Mhz, RAM 64 MB, alespoň 10 MB volného místa a CD- ROM.

  S FF se snadno pracuje - jeho obsluhu zvládne i malé dítě. Definice nového formuláře je ale poměrně složitá a časově náročná, zda se zcela jistě vyplatí "držet se svého kopyta" a raději si nechat potřebný okruh formulářů vytvořit specialisty. Přesto, nebo právě proto doporučujeme FF vyzkoušet.

  IT OFFICE(1999/05)

  zpět na Reference ... •  
     Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
  Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 16:37:26