stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


  Vysvětlivky: verze 3.0    verze 2.0    AcrobatReader (dodatky)

Formuláře Ministerstva financí

*   Formuláře pro fyzické osoby   *   Formuláře pro právnické osoby   *   Majetkové daně   *   Registrace k daním   *   Spotřební daň   *   Silniční daň   *   Daň z přidané hodnoty   *   Exekuce   *   Ekologické daně   *  

Vybraná kategorie obsahuje 389 souborů.
 
#
 
1 Daň silniční (vzor č. 7) 25 MF 4
  MF-4_7.pdf 35 KB9.1.2002
2 Dílčí přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 4)  
  5473_4.ffw 72 KB4.7.2005
  5473_4.ffw 72 KB25.1.2002
3 Dodatečné přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 5)  
  5417_5.ffw 111 KB4.7.2005
  5417_5.ffw 111 KB25.1.2002
4 Dodatečné přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 6) 25 5417
  5417_6.ffw 679 KB9.2.2006
  5417_6.ffw 109 KB9.2.2006
5 Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani darovací (vzor č. 4) 25 5406/a
  5406-a_4.pdf 13 KB25.1.2002
6 Doklad o výši čtvrtletního příjmu  
  prijem2.ffw 86 KB6.12.2005
  prijem2.ffw 86 KB6.12.2005
7 Exekuční příkaz na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank (vzor č. 6)  
  4503_6.ffw 27 KB4.7.2005
  4503_6.ffw 27 KB16.8.2001
8 Exekuční příkaz na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. (vzor č. 8)  
  4504_8.ffw 40 KB4.7.2005
  4504_8.ffw 40 KB16.8.2001
9 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku 25 5526
  5526_1.ffw 205 KB2.3.2008
10 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou (vzor č.12) 25 5478
  5478_12.ffw 239 KB15.1.2011
11 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů  
  5516_6.ffw 21 KB23.6.2005
  5516_6.ffw 21 KB4.7.2005
12 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů (vzor č.11) 25 5516
  5516_11.ffw 208 KB8.1.2012
13 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů (vzor č.8) 25 5516
  5516_8.ffw 209 KB12.1.2008
  5516_9.ffw 211 KB15.1.2009
14 Hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropského společenství  
  5527_1.ffw 28 KB29.6.2005
  5527_1.ffw 28 KB28.7.2004
15 List k dani z pozemků (vzor č.2) 25 5532
  5532_2.ffw 298 KB19.1.2009
16 List k dani z pozemků (vzor č.3) 25 5532
  5532_3.ffw 321 KB21.1.2012
17 List k dani z pozemků (vzor č.4) 25 5532
  5532_4.ffw 334 KB13.1.2013
18 List k dani z pozemků + příloha (vzor č.1) 25 5532
  5532_1.ffw 612 KB19.1.2007
  5532_1.ffw 161 KB19.1.2007
19 List k dani ze staveb (vzor č.2) 25 5533
  5533_2.ffw 352 KB19.1.2009
20 List k dani ze staveb (vzor č.3) 25 5533
  5533_3.ffw 380 KB21.1.2012
21 List k dani ze staveb + příloha (vzor č.1) 25 5533
  5533_1.ffw 187 KB19.1.2007
  5533_1.ffw 758 KB19.1.2007
22 Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty (vzor č.2) 25 5521/A2
  5521_a_2.ffw 207 KB6.1.2010
23 Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  
  5521_a_1.ffw 62 KB16.2.2006
  5521_a_1.ffw 62 KB16.2.2006
24 Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci) (vzor č. 5) 25 5101/a
  5101a_5.ffw 9 KB
  5101a_5.ffw 9 KB4.7.2005
25 Oznámení o odvodu spotřební daně a DPH podle § 12e zákona o spotřebních daních a § 45g zákona o DPH (vzor č. 1) 25 5507
  5507_1.ffw 168 KB27.3.2006
  5507_1.ffw 42 KB27.3.2006
26 Oznámení o přerušení činnosti EPI: 113029
  113029.ffw 4 KB26.2.2007
  113029.ffw 24 KB26.2.2007
27 Oznámení o zahájení podnikatelské činnosti  
  zah_pc.ffw 3 KB26.2.2007
  zah_pc.ffw 13 KB26.2.2007
28 Oznámení o zastupování osoby podle § 109 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 25 5240
  5240_1.ffw 13 KB18.10.2004
  5240_1.ffw 13 KB29.6.2005
29 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 25 5478
  5478_7.ffw 19 KB26.2.2007
  5478_7.ffw 191 KB26.2.2007
30 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou (vzor č. 5)  
  5478_5.ffw 20 KB7.7.2005
  5478_5.ffw 20 KB18.3.2005
31 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou (vzor č. 6) 25 5478
  5478_6.ffw 20 KB20.2.2006
  5478_6.ffw 140 KB20.2.2006
32 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou (vzor č.8) 25 5478
  5478_8.ffw 192 KB12.1.2008
33 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou (vzor č.9) 25 5478
  5478_9.ffw 243 KB15.1.2009
34 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 10) 25 5490/1
  5490_1_10.ffw 194 KB15.1.2011
35 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 11) 25 5490/1
  5490-1_11.ffw 195 KB8.1.2012
36 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 12) 25 5490/1
  5490-1_12.ffw 195 KB13.1.2013
37 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 13) 25 5490/1
  5490-1_13.ffw 195 KB19.1.2014
38 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 4)  
  5490_1_4.ffw 25 KB29.12.2004
  5490_1_4.ffw 25 KB29.6.2005
39 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 5) 25 5490/1
  5490_1_5.ffw 23 KB3.2.2006
  5490_1_5.ffw 170 KB3.2.2006
40 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 6) 25 5490/1
  5490_1_6.ffw 24 KB13.1.2007
  5490_1_6.ffw 160 KB13.1.2007
41 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 7) 25 5490/1
  5490_1_7.ffw 160 KB12.1.2008
42 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 8) 25 5490/1
  5490_1_8.ffw 160 KB11.1.2009
43 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 9) 25 5490/1
  5490_1_9.ffw 194 KB14.1.2010
44 Pokyny k dílčímu přiznání k dani z nemovitosti 25 5473
  5473pok.pdf 29 KB25.1.2002
45 Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona (vzor č. 2) 25 5513
  5513_2.pdf 15 KB25.1.2002
46 Pokyny k přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (vzor č. 6) 25 5462
  5462_6.pdf 19 KB25.1.2002
47 Pokyny k přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (vzor č. 7)  
  5462_7.pdf 41 KB12.2.2003
48 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací (vzor č. 7) 25 5406
  5406_7.pdf 45 KB25.1.2002
49 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací (vzor č. 8)  
  5406_8.pdf 58 KB12.2.2003
50 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické (vzor č. 7) 25 5403
  5403_7.pdf 45 KB25.1.2002
51 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické (vzor č. 8)  
  5403_8.pdf 57 KB12.2.2003
52 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona (vzor č. 2) 25 5510
  5510_2.pdf 34 KB25.1.2002
53 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční  
  5408_8.pdf 45 KB9.1.2002
54 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční (vzor č. 11) 25 5408
  5408_11.pdf 207 KB28.12.2004
55 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 7)  
  5450-1_7.pdf 56 KB12.2.2003
56 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí (vzor č. 7) 25 5411
  5411_7.pdf 45 KB25.1.2001
57 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí (vzor č. 8)  
  5411_8.pdf 57 KB12.2.2003
58 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.12)  
  5405-1_12.pdf 144 KB12.1.2005
59 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající příjmy pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky (vzor č.10)  
  5405-1A_10.pdf 44 KB12.1.2005
60 Pokyny k vyplnění přiznání ke spotřební dani (vzor č. 5) 25 5487
  5487_5.pdf 57 KB3.1.2001
61 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob (vzor č.3)  
  5466-1_3.pdf 185 KB29.12.2004
62 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období 2004 (vzor č. 9) 25 5459/1
  5459-1_9.pdf 207 KB29.12.2004
63 Pokyny k vyplňování přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12f zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů - k tiskopisům č. 25 5505 (vzor č. 1) 25 5505/1
  5505-1_1.pdf 63 KB3.1.2001
64 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 14)  
  5404-1_14.pdf 320 KB12.1.2005
65 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňové zvýhodnění (vzor č. 12)  
  5460_12.ffw 22 KB28.6.2005
  5460_12.ffw 22 KB2.3.2005
66 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňové zvýhodnění (vzor č. 13)  
  5460_13.ffw 121 KB27.1.2006
  5460_13.ffw 22 KB27.1.2006
67 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění  
  5460_14.ffw 25 KB26.6.2006
  5460_14.ffw 155 KB26.6.2006
68 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (vzor 16)  
  5460_16.ffw 157 KB11.1.2009
69 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (vzor 17) 25 5460
  5460_17.ffw 206 KB25.1.2010
70 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (vzor 18) 25 5460
  5460_18.ffw 234 KB8.2.2011
71 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (vzor 19) 25 5460
  5460_19.ffw 234 KB8.1.2012
72 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (vzor 20) 25 5460
  5460_20.ffw 234 KB13.1.2013
73 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (vzor 21) 25 5460
  5460_21.ffw 248 KB19.1.2014
74 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 15)  
  5457_15.ffw 94 KB28.6.2005
  5457_15.ffw 94 KB2.3.2005
75 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 16) 25 5457
  5457_16.ffw 98 KB3.2.2006
  5457_16.ffw 592 KB3.7.2007
76 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 18) 25 5457
  5457_18.ffw 572 KB15.2.2008
77 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 19) 25 5457
  5457_19.ffw 536 KB9.2.2009
78 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 20) 25 5457
  5457_20.ffw 552 KB14.11.2010
79 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 21) 25 5457
  5457_21.ffw 555 KB20.1.2011
80 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 22) 25 5457
  5457_22.ffw 574 KB13.1.2013
81 Přehled souhrnných údajů zaznamenanách na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů 5530_2
  5530_2.ffw 554 KB31.1.2006
  5530_2.ffw 135 KB20.1.2006
82 Přehled souhrnných údajů zaznamenanách na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.10) 25 5530
  5530_10.ffw 586 KB19.1.2014
83 Přehled souhrnných údajů zaznamenanách na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.3) 25 5530
  5530_3.ffw 132 KB19.1.2007
  5530_3.ffw 555 KB19.1.2007
84 Přehled souhrnných údajů zaznamenanách na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.4) 25 5530
  5530_4.ffw 555 KB16.1.2008
85 Přehled souhrnných údajů zaznamenanách na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.6) 25 5530
  5530_6.ffw 565 KB14.1.2010
86 Přehled souhrnných údajů zaznamenanách na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.7) 25 5530
  5530_7.ffw 584 KB18.1.2011
87 Přehled souhrnných údajů zaznamenanách na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.8) 25 5530
  5530_8.ffw 584 KB8.1.2012
88 Přehled souhrnných údajů zaznamenanách na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.9) 25 5530
  5530_9.ffw 584 KB13.1.2013
89 Přihláška k registraci (právnické osoby) 5102_11
  5102_11.ffw 108 KB20.9.2005
90 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální (vzor č. 9) - pokyny 25 5101
  5101_9_pokyny.pdf 38 KB
91 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty  
  5104_1.ffw 24 KB7.3.2005
  5104_1.ffw 29 KB26.2.2007
  5104_2.ffw 206 KB7.12.2008
  5104_1.ffw 24 KB29.6.2005
  5104_1.ffw 184 KB26.2.2007
92 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro fyzické osoby  
  5104_2_8.ffw 16 KB29.6.2005
93 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu 25 5121
  5121_2.ffw 229 KB2.3.2008
94 Přihláška k registraci ke spotřební dani (pro fyzické i právnické osoby) (vzor č. 1) 25 5107
  5107_1.ffw 7 KB
  5107_1.ffw 7 KB4.7.2005
95 Přihláška k registraci pro daň z nemovitostí pro práv. os. (vzor č.3) 25 5108/1
  reg9.ffw 15 KB
  reg9.ffw 15 KB4.7.2005
96 Přihláška k registraci pro fyzické osoby (vzor č. 11)  
  5101_11.ffw 29 KB29.6.2005
  5101_11.ffw 29 KB11.5.2004
97 Přihláška k registraci pro fyzické osoby (vzor č. 12) 25 5101
  5101_12.ffw 52 KB26.2.2007
  5101_12.ffw 410 KB26.2.2007
98 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 25 5105
  5105_8 66 KB26.2.2007
  5105_8 29 KB26.2.2007
99 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (vzor č. 5)  
  5105_5.ffw 19 KB4.7.2005
  5105_5.ffw 19 KB
100 Přihláška k registraci pro právnické osoby (vzor č. 12) 25 5102
  5102_12.ffw 51 KB26.2.2007
  5102_12.ffw 317 KB26.2.2007
101 Přihláška k registraci pro právnické osoby (vzor č. 13) 25 5102
  5102_13.ffw 339 KB19.9.2007
102 Příliha k listu k dani z pozemků (vzor č.1) 25 5534
  5534_1.ffw 340 KB19.1.2009
103 Příliha k listu k dani z pozemků (vzor č.2) 25 5534
  5534_2.ffw 340 KB21.1.2012
104 Příliha k listu k dani z pozemků (vzor č.3) 25 5534
  5534_3.ffw 341 KB13.1.2013
105 Příliha k listu k dani ze staveb (vzor č.1) 25 5535
  5535_1.ffw 343 KB19.1.2009
106 Příliha k listu k dani ze staveb (vzor č.2) 25 5535
  5535_2.ffw 434 KB21.1.2012
107 Příloha č. 1 II. oddílu k přiznání z příjmů právnických osob  
  5404pr_14.ffw 93 KB12.1.2005
  5404pr_14.ffw 93 KB29.6.2005
108 Příloha č. 1 k přiznání k dani darovací (vzor č. 5)  
  5433_5.ffw 50 KB29.6.2005
  5433_5.ffw 50 KB12.1.2005
109 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - typ K (převod nemovitosti kupní smlouvou)  
  5402_5.ffw 36 KB25.3.2005
  5402_5.ffw 36 KB29.6.2005
110 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - typ O (Ostatní převody nemovitosti)  
  5402_B_1.ffw 52 KB25.3.2005
  5402_B_1.ffw 52 KB24.6.2005
111 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - typ S (převod nemovitosti směnou smlouvou - vzor č.2) 25 5402/A
  5402_A_2.ffw 47 KB13.1.2007
  5402_A_2.ffw 337 KB13.1.2007
112 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - typ S (převod nemovitosti směnou smlouvou)  
  5402_A_1.ffw 41 KB25.3.2005
  5402_A_1.ffw 41 KB24.6.2005
113 Příloha č. 1 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2004 typu B  
  5405_pr1.ffw 44 KB12.1.2005
  5405_pr1.ffw 44 KB7.7.2005
114 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 2) 25 5405/P2
  5405P2_2.ffw 33 KB13.2.2007
  5405P2_2.ffw 387 KB13.2.2007
115 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 3) 25 5405/P2
  5405P2_3.ffw 394 KB10.2.2008
116 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 4) 25 5405/P2
  5405P2_4.ffw 392 KB9.2.2009
117 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 5) 25 5405/P2
  5405P2_5.ffw 391 KB10.2.2010
118 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 6) 25 5405/P2
  5405P2_6.ffw 112 KB19.2.2011
119 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 7) 25 5405/P2
  5405P2_7.ffw 113 KB17.1.2012
120 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 8) 25 5405/P2
  5405P2_8.ffw 113 KB18.2.2013
121 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 9) 25 5405/P2
  5405P2_9.ffw 113 KB19.1.2014
122 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2004 typu B  
  5405_pr2.ffw 20 KB12.1.2005
  5405_pr2.ffw 20 KB28.6.2005
123 Příloha č. 3 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2004 typu B  
  5405_pr3.ffw 26 KB28.6.2005
  5405_pr3.ffw 26 KB12.1.2005
124 Příloha č. 4 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob, typ B (pro zdaňovací období 2004)  
  5488_4.ffw 10 KB31.3.2005
  5488_4.ffw 10 KB24.6.2005
125 Příloha č. 5 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 2) 25 5405/P5
  5405P5_2.ffw 37 KB13.2.2007
  5405P5_2.ffw 403 KB13.2.2007
126 Příloha č. 5 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 3) 25 5405/P5
  5405P5_3.ffw 427 KB10.2.2008
127 Příloha č.3 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.2) 25 5404/P3
  5405P3_2.ffw 752 KB26.2.2007
  5405P3_2.ffw 56 KB26.2.2007
128 Příloha č.3 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.3) 25 5404/P3
  5405P3_3.ffw 755 KB17.3.2008
129 Příloha č.3 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.4) 25 5404/P3
  5405P3_4.ffw 69 KB9.2.2009
130 Příloha k přihlášce k registraci - Daň z nemovitosti (vzor č.1) 25 5108
  5108_1.ffw 13 KB
  5108_1.ffw 13 KB4.7.2005
131 Příloha k přihlášce k registraci (vzor č.6) 25 510 1/a
  5101a_6.ffw 11 KB26.2.2007
  5101a_6.ffw 48 KB26.2.2007
132 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů 25 5466/A
  5466-A_3.ffw 63 KB29.12.2004
  5466-A_4.ffw 61 KB31.1.2006
  5466-A_4.ffw 277 KB31.1.2006
  5466-A_3.ffw 63 KB28.6.2005
133 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů (vzor č.5) 25 5466/4
  5466-A_5.ffw 228 KB13.1.2007
  5466-A_5.ffw 60 KB13.1.2007
134 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů (vzor č.7) 25 5466/4
  5466-A_7.ffw 218 KB15.1.2009
135 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů (vzor č.8) 25 5466/4
  5466-A_8.ffw 218 KB14.1.2010
136 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 5) 25 5490
  5490_5.ffw 42 KB29.12.2004
  5490_5.ffw 42 KB28.6.2005
137 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 6) 25 5490
  5490_6.ffw 36 KB31.1.2006
  5490_6.ffw 36 KB23.1.2006
  5490_6.ffw 310 KB31.1.2006
138 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 7) 25 5490
  5490_7.ffw 43 KB19.1.2007
  5490_7.ffw 354 KB19.1.2007
139 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 9) 25 5490
  5490_9.ffw 349 KB11.1.2009
140 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle §38i odst. 4. a 5. zákona 25 5531
  5531_1.ffw 45 KB13.2.2006
  5531_1.ffw 286 KB13.2.2006
141 Přiznání k dani darovací (vzor č. 7)  
  5409-1_7.ffw 150 KB4.7.2005
  5409-1_7.ffw 150 KB15.10.2004
142 Přiznání k dani darovací (vzor č. 8) 25 5409/1
  54091_8.ffw 703 KB25.1.2007
  54091_8.ffw 128 KB25.1.2007
143 Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvonozeného od daně 25 5512
  5512_1.ffw 108 KB3.2.2006
  5512_1.ffw 11 KB3.2.2006
144 Přiznání k dani dědické (vzor č. 6)  
  5409_6.ffw 120 KB4.7.2005
  5409_6.ffw 120 KB25.1.2002
145 Přiznání k dani dědické a dani darovací (vzor č.1) 25 5481
  prizna13.ffw 33 KB
  prizna13.ffw 33 KB4.7.2005
146 Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně 25 5509
  5509_1.ffw 84 KB13.1.2007
  5509_1.ffw 36 KB13.1.2007
147 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (vzor č. 7)  
  5461_7.ffw 42 KB29.6.2005
  5461_7.ffw 42 KB22.6.2004
148 Přiznání k dani PO - samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II.oddílu (vzor č.10) 25 5404/D
  5404D_10.ffw 212 KB18.2.2013
149 Přiznání k dani PO - samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II.oddílu (vzor č.11) 25 5404/D
  5404D_11.ffw 211 KB19.1.2014
150 Přiznání k dani PO - samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II.oddílu (vzor č.4) 25 5404/D
  5404D_4.ffw 15 KB26.2.2007
  5404D_4.ffw 206 KB26.2.2007
151 Přiznání k dani PO - samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II.oddílu (vzor č.5) 25 5404/D
  5404D_5.ffw 211 KB10.2.2008
152 Přiznání k dani PO - samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II.oddílu (vzor č.6) 25 5404/D
  5404D_6.ffw 209 KB9.2.2009
153 Přiznání k dani PO - samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II.oddílu (vzor č.7) 25 5404/D
  5404D_7.ffw 209 KB10.2.2010
154 Přiznání k dani PO - samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II.oddílu (vzor č.9) 25 5404/D
  5404D_9.ffw 212 KB17.1.2012
155 Přiznání k dani silniční - příloha (vzor č. 10)  
  5407-1_10.ffw 158 KB27.1.2006
  5407-1_10.ffw 158 KB27.1.2006
156 Přiznání k dani silniční - příloha (vzor č. 11) 25 5407/1
  5407-1_11.ffw 265 KB16.1.2008
157 Přiznání k dani silniční - příloha (vzor č. 12) 25 5407/1
  5407-1_12.ffw 257 KB11.1.2009
158 Přiznání k dani silniční - příloha (vzor č. 13) 25 5407/1
  5407-1_13.ffw 285 KB14.1.2010
159 Přiznání k dani silniční - příloha (vzor č. 14) 25 5407/1
  5407-1_14.ffw 286 KB8.1.2011
160 Přiznání k dani silniční (vzor č.10)  
  5407_10a.ffw 9 KB4.1.2006
  5407_10b.ffw 36 KB4.1.2006
  5407_10b.ffw 36 KB4.1.2006
  5407_10a.ffw 9 KB31.1.2006
161 Přiznání k dani silniční (vzor č.11) - 1/2 25 5407
  5407_11a.ffw 42 KB16.1.2008
162 Přiznání k dani silniční (vzor č.11) - 2/2 25 5407
  5407_11b.ffw 81 KB16.1.2008
163 Přiznání k dani silniční (vzor č.12) - 1/2 25 5407
  5407_12a.ffw 42 KB11.1.2009
164 Přiznání k dani silniční (vzor č.12) - 2/2 25 5407
  5407_12b.ffw 90 KB11.1.2009
165 Přiznání k dani silniční (vzor č.13) - 1/2 25 5407
  5407_13a.ffw 42 KB14.1.2010
166 Přiznání k dani silniční (vzor č.13) - 2/2 25 5407
  5407_13b.ffw 105 KB14.1.2010
167 Přiznání k dani silniční (vzor č.14) - 1/2 25 5407
  5407_14a.ffw 42 KB8.1.2011
168 Přiznání k dani silniční (vzor č.14) - 2/2 25 5407
  5407_14b.ffw 90 KB8.1.2011
169 Přiznání k dani silniční (vzor č.15) - 1/2 25 5407
  5407_15a.ffw 43 KB13.1.2013
170 Přiznání k dani silniční (vzor č.15) - 2/2 25 5407
  5407_15b.ffw 98 KB13.1.2013
171 Přiznání k dani z nemovitosti podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  
  5450-a_2.ffw 55 KB22.11.2004
  5450-a_2.ffw 55 KB29.6.2005
172 Přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 10) 25 5450
  5450_10.ffw 508 KB19.1.2009
173 Přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 11) 25 5450
  5450_11.ffw 490 KB18.1.2011
174 Přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 12) 25 5450
  5450_12.ffw 503 KB21.1.2012
175 Přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 7)  
  5450_7.ffw 681 KB31.1.2006
  5450_7.ffw 165 KB24.6.2004
176 Přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 8)  
  5450_8.ffw 155 KB3.2.2006
  5450_8.ffw 882 KB3.2.2006
177 Přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 9) 25 5450
  5450_9.ffw 492 KB19.1.2007
  5450_9.ffw 88 KB19.1.2007
178 Přiznání k dani z převodu nemovitostí (vzor č.13) 25 5410
  5410_13.ffw 468 KB24.1.2011
179 Přiznání k dani z převodu nemovitostí (vzor č.15) 25 5410
  5410_15.ffw 466 KB18.2.2013
180 Přiznání k dani z převodu nemovitostí podle zákona č. 357/1992 Sb.,o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 25 5410
  5410_12.ffw 512 KB16.3.2010
  5410_9.ffw 71 KB29.6.2005
  5410_9.ffw 71 KB21.2.2005
181 Přiznání k dani z přidané hodnoty 25 5401
  5401_13.ffw 60 KB21.2.2005
  5401_13.ffw 60 KB26.6.2006
182 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 14) 25 5401
  5401_14.ffw 269 KB17.3.2008
183 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 14) - Anglická verze 25 5401
  5401-A_14.ffw 498 KB31.3.2008
184 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 15) 25 5401
  5401_15.ffw 322 KB16.11.2008
185 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 16) 25 5401
  5401_16.ffw 219 KB6.1.2010
186 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 17) 25 5401
  5401_17.ffw 224 KB18.1.2011
187 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 18) 25 5401
  5401_18.ffw 230 KB7.2.2013
188 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.11) 25 5405
  5405B_11.ffw 75 KB12.1.2005
  5405B_11.ffw 75 KB28.7.2005
189 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.12) 25 5405
  5405B_12.ffw 1248 KB20.2.2006
  5405B_12.ffw 206 KB17.2.2006
190 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.13) 25 5405
  5405_13.ffw 154 KB4.2.2007
  5405_13.ffw 1316 KB4.2.2007
191 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.14) 25 5405
  5405_14.ffw 1337 KB10.2.2008
192 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.15) 25 5405
  5405_15.ffw 697 KB9.2.2009
193 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.16) 25 5405
  5405_16.ffw 707 KB10.2.2010
194 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.17) 25 5405
  5405_17.ffw 697 KB19.2.2011
195 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.18) 25 5405
  5405_18.ffw 696 KB17.1.2012
196 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.19) 25 5405
  5405_19.ffw 696 KB18.2.2013
197 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.20) 25 5405
  5405_20.ffw 720 KB19.1.2014
198 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, dále jen "DAP" - pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území ČR (vzor č.7 25 5405/A
  5405A_7.ffw 58 KB8.1.2004
199 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, dále jen "DAP" - pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území ČR (vzor č.8)  
  5405A_8.ffw 58 KB24.2.2006
200 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 14)  
  5404_14.ffw 165 KB13.12.2005
  5404_14.ffw 165 KB13.12.2005
201 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 15)  
  5404_15.ffw 1080 KB13.2.2006
  5404_15.ffw 185 KB16.2.2006
202 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 16) 25 5404
  5404_16.ffw 1096 KB4.2.2007
  5404_16.ffw 169 KB4.2.2007
203 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 17) 25 5404
  5404_17.ffw 1139 KB10.2.2008
204 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 18) 25 5404
  5404_18.ffw 1116 KB9.2.2009
205 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 19) 25 5404
  5404_19.ffw 1119 KB10.2.2010
206 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 21) 25 5404
  5404_21.ffw 1105 KB19.2.2011
207 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 22) 25 5404
  5404_22.ffw 1094 KB17.1.2012
208 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 23) 25 5404
  5404_23.ffw 1079 KB18.2.2013
209 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 24) 25 5404
  5404_24.ffw 1062 KB19.1.2014
210 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotř. daně pro PO (vzor č.4) 25 5484
  prizna17.ffw 27 KB
  prizna17.ffw 27 KB4.7.2005
211 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  
  554.ffw 109 KB6.12.2005
  554.ffw 108 KB6.12.2005
212 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12c zákona č. 587/1992 Sb. (vzor č.2)  
  5506_2.ffw 38 KB4.7.2005
  5506_2.ffw 38 KB21.12.2001
213 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12f zákona č. 587/1992 Sb. (vzor č.3)  
  5505_3.ffw 70 KB4.7.2005
  5505_3.ffw 70 KB3.12.2001
214 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12h zákona č. 587/1992 Sb. (vzor č. 2)  
  5517_2.ffw 43 KB4.7.2005
  5517_2.ffw 43 KB1.10.2002
215 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56 zákona č.353/2003 Sb. (vzor č.1)  
  552.ffw 35 KB28.6.2005
  552.ffw 35 KB23.1.2004
216 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56 zákona č.353/2003 Sb. (vzor č.2) 25 552 MF-GŘC
  552_2.ffw 105 KB17.11.2009
217 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56 zákona č.353/2003 Sb. (vzor č.4) 25 552 MF-GŘC
  552_4.ffw 104 KB20.1.2011
218 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb.  
  553.ffw 56 KB29.6.2005
  553.ffw 56 KB8.1.2003
219 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. (vzor č.2) 25 553
  553_2.ffw 148 KB29.8.2009
220 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. (vzor č.3) 25 553
  553_3.ffw 156 KB14.11.2010
221 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro fyzické osoby  
  priznan6.ffw 126 KB13.10.2005
222 Přiznání ke spotřební dani  
  5402_4.ffw 59 KB4.7.2005
  5402_4.ffw 59 KB30.9.2002
223 Příznání ke spotřební dani  
  540.ffw 198 KB26.9.2005
224 Příznání ke spotřební dani (vzor č.2) 25 540
  540_2.ffw 210 KB29.8.2009
225 Příznání ke spotřební dani (vzor č.3) 25 540
  540_3.ffw 211 KB15.1.2011
226 Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků 25 541
  541_2.ffw 148 KB17.11.2009
227 Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků (vzor č. 3) 25 541
  541_3.ffw 148 KB15.1.2011
228 Rozhodnutí o zrušení daňové exekuce (vzor č. 6) 45 4509
  4509_6.ffw 15 KB16.8.2001
  4509_6.ffw 15 KB4.7.2005
229 Samostatné daňové přiznání podle § 38ga k dani z příjmů fyzických osob (vzor č. 3) 25 5488
  5488_3.ffw 37 KB16.8.2001
  5488_3.ffw 37 KB4.7.2005
230 Samostatné daňové přiznání podle § 38ga k dani z příjmů fyzických osob (vzor č. 3) - pokyny k vyplnění 25 5488/1
  5488-1_3.pdf 41 KB3.1.2001
231 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 25 5521
  5521_1.ffw 59 KB16.2.2006
  5521_1.ffw 59 KB16.2.2006
232 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vzor č. 2) 25 5521
  5521_2.ffw 62 KB27.3.2006
  5521_2.ffw 210 KB27.3.2006
233 Vložka k přiznání daní z nemovitostí  
  vl5504_3.ffw 103 KB31.1.2006
  vl5504_3.ffw 470 KB31.1.2006
234 Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů refund of value added tax. (only for non-EU residents) 25 5235
  5235_3.ffw 38 KB28.7.2004
  5235_3.ffw 38 KB29.6.2005
235 Vrácení daně z přidané hodnoty podle § 45e (vzor č. 2)zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 25 5235
  refund.ffw 41 KB22.3.2002
  refund.ffw 41 KB4.7.2005
236 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor 12) 25 5460/1
  5460-1_12.ffw 192 KB15.2.2008
237 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor 13) 25 5460/1
  5460-1_13.ffw 191 KB11.1.2009
238 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor 15) 25 5460/1
  5460-1_15.ffw 198 KB23.3.2011
239 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor 16) 25 5460/1
  5460-1_16.ffw 202 KB8.1.2012
240 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor 17) 25 5460/1
  5460-1_17.ffw 202 KB13.1.2013
241 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor 18) 25 5460/1
  5460-1_18.ffw 203 KB19.1.2014
242 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (vzor č. 11) 25 5460/1
  5460-1_11.ffw 150 KB13.1.2007
  5460-1_11.ffw 23 KB13.1.2007
243 Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 25 5460/1
  5460-1_9.ffw 82 KB22.2.2005
  5460-1_9.ffw 82 KB4.7.2005
244 Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (vzor č. 10) 25 5460/1
  5460-1_10.ffw 22 KB15.3.2006
  5460-1_10.ffw 140 KB15.3.2006
245 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 10) 25 5466
  5466_10.ffw 205 KB13.1.2007
  5466_10.ffw 60 KB13.1.2007
246 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 11) 25 5466
  5466_11.ffw 206 KB11.1.2009
247 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 12) 25 5466
  5466_12.ffw 221 KB15.1.2010
248 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 13) 25 5466
  5466_13.ffw 254 KB24.1.2011
249 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 14) 25 5466
  5466_14.ffw 252 KB24.2.2012
250 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 16) 25 5466
  5466_16.ffw 203 KB19.1.2014
251 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvlaštní sazby daně z příjmů (vzor č. 8)  
  5466_8.ffw 60 KB28.6.2005
  5466_8.ffw 60 KB29.12.2004
252 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvlaštní sazby daně z příjmů (vzor č. 9)  
  5466_9.ffw 58 KB16.1.2006
  5466_9.ffw 202 KB16.1.2006
253 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 10)  
  5459_10.ffw 68 KB4.7.2005
  5459_10.ffw 68 KB29.12.2004
254 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 11) 25 5459
  5459_11.ffw 74 KB16.1.2006
  5459_11.ffw 245 KB16.1.2006
255 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 12) 25 5459
  5459_12.ffw 81 KB19.1.2007
  5459_12.ffw 283 KB19.1.2007
256 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 13) 25 5459
  5459_13.ffw 302 KB20.1.2008
257 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 14) 25 5459
  5459_14.ffw 339 KB29.12.2008
258 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (vzor č. 16) 25 5459
  5459_16.ffw 348 KB20.1.2011
259 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (vzor č. 17) 25 5459
  5459_17.ffw 332 KB8.1.2012
260 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (vzor č. 18) 25 5459
  5459_18.ffw 323 KB13.1.2013
261 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (vzor č. 19) 25 5459
  5459_19.ffw 290 KB19.1.2014
262 Výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě (vzor č. 7)  
  4501_7.ffw 18 KB4.7.2005
  4501_7.ffw 18 KB16.8.2001
263 Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě (vzor č. 5) 25 5236
  5236_5.ffw 316 KB26.2.2007
  5236_5.ffw 123 KB26.2.2007
264 Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě podle § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
  5236_4.ffw 120 KB29.6.2005
  5236_4.ffw 120 KB28.4.2004
265 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu neusazenou v tuzemsku 25 5247
  5247_1_2.ffw 58 KB2.3.2008
  5247_1_1.ffw 101 KB2.3.2008
266 Žádost o vyznačení změny DIČ  
  zmenaDIC.ffw 36 KB26.2.2007
  zmenaDIC.ffw 4 KB26.2.2007
267 Žádost o zrušení registrace podle § 106 nebo ustanovení § 107 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") 25 5112/1
  5112-1_7.ffw 15 KB24.2.2005
  5112-1_7.ffw 15 KB4.7.2005
268 Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů, o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech  
  5241_1.ffw 19 KB29.6.2005
  5241_1.ffw 19 KB21.2.2005

konec seznamu, zpět na Formuláře ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 17:37:18