stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


 

Porovnání vlastností verzí

funkce 3.0 Light 3.0 Standard 3.0 Professional
vyplňování formulářů
tvorba vlastních formulářů
tisk do originálu
tisk na čisté listy
osobní údaje
práce s naskenovanou předlohou
výpočty ve formulářích
připojení databáze
hromadný tisk
tiskový procesor
čárové kódy
generování formuláře/databáze
přístup ke všem formulářům
kompletní nápověda

Omezení demoverze: přetisk "Demoverze" na výstupech z tiskárny, maximálně 50 spuštění programu.

 

vyplňování formulářů

Veškeré vyplnění je plně formátovatelné, takže lze neomezeně v každé kolonce měnit font, velikost, barvu či typ písma. Nově program kontroluje typ dat, které do kolonky uživatel vkládá. Nedovolí tedy např. vkládat text tam, kde musí být uvedeno číslo. Vložené údaje navíc sám zformátuje do vhodného tvaru, podobně jako tabulkové procesory.

Vyplňování formuláře. Nastavení typu a formátování dat v kolonce.

Široký výběr grafických objektů pro tvorbu formulářů.  

tvorba vlastních formulářů

Kvalitní grafické prostředí pro tvorbu libovolných vlastních nebo úpravu stávajících formulářů připravených výrobcem umožňuje docílit maximální podobu s originálem. Připravené formuláře lze uživatelsky libovolně modifikovat nebo použít jako základ pro tvorbu vlastních šablon. Při tvorbě dokumentu je možné využívat širokou paletu grafických objektů, vkládat a upravovat obrázky a ve verzi Professional i čárové kódy různých typů (EAN apod.). Verze 3.0 v tomto směru přináší řadu novinek, které tuto práci zjednodušují a zkvalitňují. Např. vytváření jednoduchých tabulek, polygonů, zlepšení práce se zaoblenými rohy a plné formátování textů. Libovolný formulář vytvořený svépomocí lze použít i pro vyplňování údajů z databáze.

 

tisk do originálu

Pokud má uživatel k dispozici originální formulář shodný s jeho podobou ve FormFilleru, může tisknout vyplněná data z programu přímo do originálního tiskopisu. V dialogu Tisk stačí vybrat položku Tisknout jen vyplnění. Základem úspěchu je provedený test tisku. Program pracuje s jakoukoliv tiskárnou nainstalovanou ve Windows, z hlediska kvality tisku jsou však lepším řešením inkoustové nebo laserové tiskárny.

  Tisk samotného vyplnění do originálního formuláře.

Tisk kompletního formuláře i s vyplněním na čisté listy.  

tisk na čisté listy

Ve většině případů není originální formulář vůbec nutný. Samotný formulář, vyplnění i obojí lze kompletně tisknout přímo na čisté listy. Jednotlivé možnosti lze libovolně kombinovat (i v případě tisku údajů z databáze). Až na výjimky, kdy instituce vyžadují výhradně originální tiskopisy (např. poukázky ČP, některé formuláře SSZ) je to nejjednodušší řešení.


osobní údaje

Při vyplňování formulářů jsou uživatelé nuceni často vyplňovat "pořád dokola" stejné údaje. Od verze 3.0 si FormFiller pamatuje stále se opakující informace a při práci s novým formulářem se jej pokusí sám vyplnit. Může se tedy stát, že uživatel formulář otevře, zjistí, že se již sám vyplnil a lze jej prostě jen vytisknout. Osobní údaje si navíc mohou pamatovat informace o mnoha subjektech, takže před vyplněním je možné vybrat, zda má být formulář vyplněn např. pro firmu A nebo B, či osobu X nebo Y.
Program dokonce umožňuje měnit strukturu zapamatovaných údajů, takže si uživatel může i u vlastních formulářů sám definovat věci, které je dobré zaznamenávat.

  Nastavení významu kolonky pro vyplňování.

Formuláře je možné skenovat a ve FormFilleru přímo do naskenovaného originálu vyplnit.  

práce s naskenovanou předlohou

Proces vytváření formuláře lze značně zjednodušit umístěním naskenované předlohy tiskopisu na pozadí stránky (nabídka List - Obrázek na pozadí). Podklad lze při vkládání přesně oříznout a myší "obkreslit" kompletní originální předlohu. Po dokončení práce lze podklad z formuláře opět odstranit. Další možností je umístit na požadovaná místa (podle vloženého podkladu) samotné texty a tisknout přímo do originálu. Tiskopisy lze skenovat přímo do programu.


výpočty ve formulářích

Program umožňuje vkládat do kolonek výpočetní vzorce a automaticky tak doplňovat hodnoty stejně jako v tabulkových procesorech. Široká nabídka běžných funkcí zahrnuje kromě běžných matematických funkcí i funkce na zpracování textu, převodu čísel na slovní zápis, logické funkce, funkce pro práci s datem a další. Práce se vzorci byla zjednodušena na maximum. Průvodce vzorcem obsahuje seznam a popis všech funkcí, odkazy na jiné kolonky se vytvoří poklepáním na zdrojovou kolonku a od verze Standard jsou vztahy mezi nimi vyznačeny pomocí šipek.

Průvodce tvorbou vzorce - převod čísla na text

připojení databáze

Ke každému formuláři lze pomocí jednoduchého průvodce (názorný postup je i součástí el. nápovědy) připojit databázi (např. MS Access, Excel) a výrazně tak zrychlit vyplňování tiskopisů. Pro větší podniky a instituce existuje možnost připojení jakékoliv databáze prostřednictvím databázového rozhraní ODBC. Samotné připojení funguje na základě přiřazení polí databáze ke konkrétním kolonkám formuláře způsobem "drag&drop". Verze 3.0 dovede dokonce databázi připojit k formuláři automaticky na základě shody názvů kolonek a sloupců v databázi.

  Sloupce tabulky, které je možné přetáhnout formou Drag&Drop do formuláře.

Volba způsobu tisku formuláře vyplněného připojenou databází  

hromadný tisk

K práci s databázemi patří i hromadný tisk. Vyplňované údaje lze ve formuláři libovolně kombinovat. Některé části se vyplní z databáze, jiné lze zadat ručně nebo ze zvolených údajů spočítat. Pomocí tiskového dialogu je možné vybírat mezi tiskem všech, vybraných nebo jen aktuálního záznamu, samozřejmě s možností požadované kombinace způsobu tisku: tisk do originálu nebo na čisté listy.


tiskový procesor

Pro uživatele, kteří často hromadně tisknou desítky, stovky nebo více tiskopisů, je určena verze Professional. Ta obsahuje tiskový procesor, který je informuje o podrobnostech právě probíhajícího tisku. Sleduje, který dokument se právě tiskne, zda při něm nedošlo k nějakým chybám, umožňuje tisk pozastavit apod. Záznam o provedeném tisku lze uložit ve formátu Html.

  Volba řazení formulářů do tisku.
Tiskový procesor - pohodlné sledování průběhu tisku.

Čárový kód.  

čárové kódy

Program dovede vygenerovat a vytisknout 12 nejpoužívanějších typů čárových kódů. Díky možnosti je propojit s obsahem formuláře nebo s databází mohou dynamicky měnit svůj obsah ve vztahu k vyplněným údajům. Čárové kódy lze vytvářet pouze ve verzi Professional, ale formulář obsahující kód a vytvořený v této verzi lze používat i ve verzích Standard a Light včetně čárového kódu. Ten zde však již není možné modifikovat.


generování formuláře/databáze

Nové funkce přinášejí možnost vygenerovat k formuláři strukturu databáze, která bude odpovídat struktuře tiskopisu nebo naopak snadno umístit všechny položky podle databáze na formulář. Ten pak stačí jen graficky dotvořit a společně s databází použít k hromadnému tisku.


přístup ke všem formulářům

Všechny formuláře ve formátu FFW pro FormFiller jsou zdarma k dispozici všem uživatelům programu bez rozdílu používané verze nebo data pořízení programu bez nutnosti registrací, placení poplatků apod. Samozřejmostí je také možnost pro potenciální uživatele stáhnout si z archivu libovolný formulář a vyzkoušet si jej v demoverzi.

kompletní nápověda

Součástí instalace všech verzí (vč. dema) je kompletní elektronická nápověda s vysvětlenými postupy a funkcemi. I když někteří uživatelé nečtou nápovědu a manuál rádi, kolikrát by tím ušetřili telefonický nebo emailový dotaz na hotline. Např. odpovědi na časté otázky uživatelů o připojování databáze nebo nastavení tisku najdete právě v nápovědě, nebo i v tištěné příručce, která je součástí plné verze.

zpět na O programu ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 17:37:06