stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


 

FormFiller v praxi znamená:

  1. Vyplňování a tisk běžných účetních dokladů. Kromě platebních příkazů, faktur, objednávek, dodacích listů a cestovních příkazů lze zpracovávat i standardní účetní výkazy, jako jsou rozvaha a výsledovka ve zkráceném i plném rozsahu. Libovolné zpracované tiskopisy lze přímo v prostředí programu snadno uživatelsky upravovat nebo je použít jako vzor při vytváření vlastních formulářů, teré jsou netypické a nejsou zatím součástí nabídky výrobce.

  2. Snadné zpracování daňových přiznání a souvisejících příloh, přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Originální formuláře není třeba nikde shánět na úřadech, lze je tisknout kompletně z programu. Potřebné pokyny k vyplňování jednotlivých daňových tiskopisů si lze stáhnout ve formátu PDF ze serveru www.form.cz.

  3. Zjednodušení a zrychlení každodenní poštovní agendy. Tisk obálek, podacích lístků a složenek pro posílání balíků na dobírku. Vlastní kontaktní údaje lze do používaných formulářů předvyplnit, adresáty je možné vyplňovat přímo z připravené databáze.

  4. Připravené tiskopisy pro personální oddělení. Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o skončení pracovního poměru, zápočtové listy, osobní dotazník, doklady o výši příjmu. Zároveň je připravena řada dokumentů pro žádosti o sociální přídavky a příspěvky: žádost o porodné, rodičovské příspěvky, příspěvky na dopravu a další. Samozřejmostí je archivace vyplněných dokladů pro jednotlivé pracovníky v elektronické podobě pro jejich opětovné využití.

  5. Řada formulářů, které se použijí třeba jen jednou, ale jsou po ruce když je třeba. Mezi takové patří formuláře pro styk s živnostenskými, stavebními a sociálními odbory městských a obecních úřadů ale i často používaná žádost o výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o studiu.

  6. Kompletní zpracování poštovních poukázek České pošty, s.p. Bez dalších nástrojů a speciálních znalostí je možné přímo v programu FormFiller vyplňovat a tisknout poukázky typu A, dobírkové A i starší A-V v mnoha formátech s různými typy alonží. Alonže poskytují dostatek volného prostoru pro definici vlastního obsahu podle potřeb uživatele programu. Po prvotním nastavení tiskárny a případné úpravě formuláře podle vlastních požadavků je samotný tisk již velice snadný. Skutečná rychlost zpracování pak vynikne při hromadném vyplňování a tsiku poukázek údaji z databáze.

  7. Uživatelé, zejména z řad větších institucí a firem, používajíci vlastní nestandarizované tiskopisy, si mohou v programu vytvořit sérii vlastních formulářů (jako základ lze využít výrobcem připravené vzory) s libovolným grafickým ztvárněním, vlastními logy nebo čárovými kódy. Libovolný vytvořený formulář lze pak použít pro připojení databáze a hromadné zpracovávání údajů.

zpět na O programu ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 16:37:32