stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


 

Ukázky z programu

Tip: Kliknutím na obrázek jej zobrazíte v originální velikosti.

zobrazit originální velikost, 83 KB (1152 x 840)

Základní podoba programu s žádostí o vydání cest. pasu na pracovní ploše. Levou část okna zabírá tzv. projekt - jedná se o stromovou strukturu pro rychlý přístup k jednotlivým formulářům. Projekty lze libovolně upravovat, přidávat a odebírat jednotlivé položky. Pod horním modrým pruhem s názvem aplikace je textové menu s jednotlivými příkazy, další dva řádky zabírají panely nástrojů pro přístup k nejčastěji voleným fukcím. Úplně dole je stavový řádek informující o zvoleném pracovním módu (vyplňování, tvorba), souřadnicích aktivní kolonky a počtu stránek formuláře.


Okno s projektem lze volitelně skrýt a vyhradit tak maximální plochu pro samotný formulář.

zobrazit originální velikost, 133 KB (820 x 718)

zobrazit originální velikost, 134 KB (846 x 693)

V definičním módu lze vytvořit libovolný nový formulář nebo upravovat stávající. Vlevo je svislý panel nástrojů pro kreslení jednotlivých typů objektů. Dvojitým kliknutím levým tlačítkem na konkrétní kolonce je se otevře nastavení objektu.


Do formulářů lze vkládat obrázky, které lze volně upravovat. Uživatel je může načítat z disku nebo přímo skenovat do programu. Pozn.: Obrázek naskenovaného tiskopisu lze i vložit na pozadí a poté pouhým "obkreslením" vytvořit jeho elektronickou podobu.

zobrazit originální velikost, 140 KB (1024 x 738)

zobrazit originální velikost, 46 KB (346 x 482)

Nastavení objektu - vyplňovací kolonka. Aktivována je záložka s nastavením ohraničení a výplně. Mezi další nastavitelné vlastnosti patří formátování písma pro vyplňování, způsob zarovnání a formátování písma pro popisek kolonky, přesné nastavení pozice a velikosti a možnost definice výpočtového vzorce.


Nastavení objektu - vyplňovací kolonka. Aktivována je záložka s nastavením popisku kolonky. Samotný text popisku se zadává do políčka text. Definovat lze typ a řez písma, jeho barvu, zarovnání, natočení a umístění vzhledem k příslušné kolonce.

zobrazit originální velikost, 45 KB (346 x 500)

zobrazit originální velikost, 40 KB (200 x 246)

Nastavení tisku v menu "Nástroje" je vhodné provést hned po instalaci programu. Je nezbytnou podmínkou pro přesný tisk formulářů, ať již tiskneme do originálních nebo nikoliv. Popis postupu nastavení najdete pod tlačítkem nápověda (HELP).

zobrazit originální velikost, 12 KB (452 x 184)

Dialog pro hledání a záměnu vyplněného textu ve formuláři.

zpět na O programu ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 17:37:28