stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


  Vysvětlivky: verze 3.0    verze 2.0    AcrobatReader (dodatky)

Úřad průmyslového vlastnictví

Vybraná kategorie obsahuje 42 souborů.
 
#
 
1 Námitka proti zápisu ochranné známky do rejstříku  
  namitka.ffw 10 KB24.9.2004
  namitka.ffw 10 KB28.6.2005
2 Osobní prohlášení  
  proh1.ffw 2 KB
  proh1.ffw 2 KB18.12.2005
3 Plná moc  
  plnamoc1.ffw 4 KB18.12.2005
4 Potvrzení o podání přihlášky ochranné známky  
  potvrz4.ffw 6 KB
  potvrz4.ffw 6 KB18.12.2005
5 Potvrzení o podání přihlášky průmyslového vzoru  
  vzorp.ffw 5 KB24.6.2005
  potvrz2.ffw 19 KB
  vzorp.ffw 5 KB24.5.2005
  potvrz2.ffw 19 KB18.12.2005
6 Potvrzení o podání přihlášky užitného vzoru  
  potvrz3.ffw 5 KB
  potvrz3.ffw 5 KB18.2.2005
7 Potvrzení o podání přihlášky vynálezu  
  potvrz1.ffw 39 KB
  potvrz1.ffw 39 KB1.7.2005
8 Potvrzení o převodu ochranné známky (přihlášky ochranné známky)  
  upv6.ffw 15 KB18.12.2005
  upv6.ffw 15 KB
9 Prohlášení původce  
  prohl1.ffw 3 KB
10 Přihláška ochranné známky se žádostí o zápis do rejstříku  
  upv4nova.ffw 33 KB28.6.2005
  upv4nova.ffw 33 KB24.9.2004
11 Přihláška označení původu  
  puvod.ffw 10 KB24.9.2004
  puvod.ffw 10 KB28.6.2005
12 Přihláška průmyslového vzoru se žádostí o zápis vzoru do rejstříku  
  upv2nova.ffw 51 KB16.6.2003
  upv2nova.ffw 80 KB24.9.2004
  upv2nova.ffw 51 KB7.7.2005
  upv2nova.ffw 80 KB28.6.2005
13 Přihláška užitného vzoru se žádostí o zápis do rejstříku  
  upv3.ffw 85 KB1.7.2005
  upv3.ffw 85 KB24.9.2004
14 Přihláška vynálezu se žádostí o udělení patentu  
  upv1.ffw 87 KB1.7.2005
  upv1.ffw 87 KB26.10.2004
15 Složenka typu A  
  sloz1.ffw 7 KB
  sloz1.ffw 7 KB1.7.2005
16 Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky  
  mz_oz.ffw 20 KB26.11.2001
  mz_oz.ffw 20 KB7.7.2005
  mezzapoz.ffw 20 KB26.11.2001
  mezzapoz.ffw 20 KB7.7.2005
17 Žádost o obnovu zápisu ochranné známky  
  obnova.ffw 14 KB28.6.2005
  obnova.ffw 14 KB24.9.2004
18 Žádost o převod ochranné známky (přihlášky ochranné známky)  
  upv7.ffw 17 KB1.7.2005
  upv7.ffw 17 KB24.9.2004
19 Žádost o změnu v údajích o majiteli (přihlašovateli) ochranné známky  
  upv5.ffw 6 KB1.7.2005
  upv5.ffw 6 KB24.9.2004

konec seznamu, zpět na Formuláře ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 17:37:18