stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


  Vysvětlivky: verze 3.0    verze 2.0    AcrobatReader (dodatky)

Stavební záležitosti

Vybraná kategorie obsahuje 50 souborů.
 
#
 
1 Čestné prohlášení  
  cest_prohl.ffw 4 KB1.7.2005
  cest_prohl.ffw 4 KB
2 Denní záznamy stavby  
  denstav.ffw 14 KB7.7.2005
  denstav.ffw 14 KB16.8.2001
3 Lhůtník  
  lhutnik.ffw 37 KB7.7.2005
  lhutnik.ffw 37 KB16.8.2001
4 Návrh na kolaudaci stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí  
  kolaudac.ffw 12 KB1.7.2005
  kolaudac.ffw 12 KB
5 Návrh na vydání územního rozhodnutí  
  uz_rozh.ffw 15 KB
  uz_rozh.ffw 15 KB1.7.2005
6 Návrh na vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků  
  pozemky.ffw 15 KB1.7.2005
  pozemky.ffw 15 KB
7 Ohlášení drobné stavby, stavební úpravy, udržovacích prací  
  ohldrstav.ffw 12 KB1.7.2005
  ohldrstav.ffw 12 KB
8 Ohlášení: reklamního - informačního - propagačního zařízení  
  ohl_rekl.ffw 10 KB
  ohl_rekl.ffw 10 KB1.7.2005
9 Prohlášení o kvalifikaci  
  prohl_kv.ffw 5 KB1.7.2005
  prohl_kv.ffw 5 KB
10 Prohlášení o vedení stavby prováděné svépomocí  
  prohl_st.ffw 3 KB
  prohl_st.ffw 3 KB1.7.2005
11 Prohlášení účastníků o vzdání se práva odvolání  
  prav_odv.ffw 6 KB
  prav_odv.ffw 6 KB1.7.2005
12 Přehled hospodářských staveb, smluv, jejich změn a doplňků  
  prehlst.ffw 31 KB7.7.2005
  prehlst.ffw 31 KB16.8.2001
13 Přehled objednávek subdodavatelů a průběh jejich plnění  
  objedn.ffw 44 KB7.7.2005
  objedn.ffw 44 KB16.8.2001
14 Přehled zkoušek všech druhů  
  zkousky.ffw 37 KB16.8.2001
  zkousky.ffw 37 KB7.7.2005
15 Seznam technické dokumentace, jejich změn a doplňků  
  techdok.ffw 37 KB7.7.2005
  techdok.ffw 37 KB16.8.2001
16 Seznam úředních opatření týkajících se prací  
  uredni.ffw 43 KB7.7.2005
  uredni.ffw 43 KB16.8.2001
17 Seznam všech dokladů týkajících se prací  
  doklady.ffw 44 KB16.8.2001
  doklady.ffw 44 KB7.7.2005
18 Vzdání se práva odvolání  
  vzdani.ffw 4 KB16.8.2001
  vzdani.ffw 4 KB7.7.2005
19 Žádost o povolení k odstranění stavby  
  odststav.ffw 20 KB
  odststav.ffw 20 KB30.6.2005
20 Žádost o povolení nahlížení do spisu  
  nahlspis.ffw 2 KB
  nahlspis.ffw 2 KB30.6.2005
21 Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č.137/98 Sb.  
  vyjimka.ffw 7 KB
  vyjimka.ffw 7 KB30.6.2005
22 Žádost o stavební povolení  
  stav_pov.ffw 22 KB
  stav_pov.ffw 22 KB30.6.2005
23 Žádost o stavební povolení (sloučeno s územním řízením), dodatečné povolení stavby  
  stav_pov2.ffw 22 KB7.7.2005
  stav_pov2.ffw 22 KB16.8.2001
24 Žádost o změnu stavby před dokončením  
  zmen_st1.ffw 12 KB
  zmen_st1.ffw 12 KB30.6.2005
25 Žádost o změnu v užívání stavby  
  zmen_st2.ffw 8 KB30.6.2005
  zmen_st2.ffw 8 KB

konec seznamu, zpět na Formuláře ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 17:37:18