stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


  Vysvětlivky: verze 3.0    verze 2.0    AcrobatReader (dodatky)

Formuláře městského úřadu

Vybraná kategorie obsahuje 110 souborů.
 
#
 
1 Dotazník pro zájemce o vykonávání funkce přísedícího okresniho soudu  
  prisedi.ffw 4 KB24.7.2001
  prisedi.ffw 4 KB4.7.2005
2 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí  
  kolaud.ffw 8 KB30.6.2005
  kolaud.ffw 8 KB26.3.2001
3 Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  
  uzem_roz.ffw 7 KB30.6.2005
  uzem_roz.ffw 7 KB26.3.2001
4 Objednávka inzerce  
  inzerce.ffw 15 KB30.6.2005
  inzerce.ffw 15 KB26.3.2001
5 Ohlášení drobné stavby  
  drobstav.ffw 7 KB30.6.2005
  drobstav.ffw 7 KB26.3.2001
6 Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení  
  ohl_irp.ffw 7 KB30.6.2005
  ohl_irp.ffw 7 KB26.3.2001
7 Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostoru  
  popl_vp.ffw 23 KB26.3.2001
  popl_vp.ffw 23 KB30.6.2005
8 Ohlášení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
  ohl_pcshr.ffw 9 KB24.7.2001
  ohl_pcshr.ffw 9 KB4.7.2005
9 Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací  
  ohl_stav.ffw 8 KB30.6.2005
  ohl_stav.ffw 8 KB26.3.2001
10 Oznámení o přechodu nájmu bytu  
  pr_najmu.ffw 26 KB30.6.2005
  pr_najmu.ffw 26 KB26.3.2001
11 Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje znečištění ovzduší  
  ozn_znec.ffw 14 KB26.3.2001
  ozn_znec.ffw 14 KB30.6.2005
12 Podnájemní smlouva  
  podnajem.ffw 9 KB4.7.2005
  podnajem.ffw 9 KB24.7.2001
13 Potvrzení o domácím ošetření dítěte  
  do_dite.ffw 4 KB4.7.2005
  do_dite.ffw 4 KB24.7.2001
14 Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti předškolního věku  
  nav_dite.ffw 12 KB26.3.2001
  nav_dite.ffw 12 KB30.6.2005
15 Potvrzení o řádné úhradě nájemného  
  najemne.ffw 8 KB30.6.2005
  najemne.ffw 8 KB26.3.2001
16 Povolení pálení ohně  
  ohen.ffw 14 KB4.7.2005
  ohen.ffw 14 KB24.7.2001
17 Přihláška dítěte do předškolního zařízení  
  prihl_d.ffw 7 KB24.7.2001
  prihl_d.ffw 7 KB4.7.2005
18 Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit  
  popl_uk.ffw 7 KB30.6.2005
  popl_uk.ffw 7 KB26.3.2001
19 Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt  
  popl_rek.ffw 7 KB26.3.2001
  popl_rek.ffw 7 KB30.6.2005
20 Přiznání k místnímu poplatku ze psů  
  popl_pes.ffw 17 KB30.6.2005
  popl_pes.ffw 17 KB26.3.2001
21 Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného  
  popl_vst.ffw 44 KB30.6.2005
  popl_vst.ffw 44 KB26.3.2001
22 Změna v osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
  rolnikzm.ffw 9 KB24.7.2001
  rolnikzm.ffw 9 KB7.7.2005
23 Zrušení osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
  rolnikzr.ffw 7 KB24.7.2001
  rolnikzr.ffw 7 KB4.7.2005
24 Žádost dohody o výměně bytu  
  vymena.ffw 40 KB4.7.2005
  vymena.ffw 40 KB24.7.2001
25 Žádost ke zrušení zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného parkovacího místa  
  g_parkov.ffw 8 KB24.7.2001
  g_parkov.ffw 8 KB4.7.2005
26 Žádost o nájem bytu  
  najem.ffw 9 KB24.7.2001
  najem.ffw 9 KB4.7.2005
27 Žádost o nájem bytu, o vyjímku k podání žádosti o nájem bytu  
  byt.ffw 8 KB4.7.2005
  byt.ffw 8 KB24.7.2001
28 Žádost o osvobození od hrazení příspěvku  
  z_o_osv.ffw 17 KB24.7.2001
  z_o_osv.ffw 17 KB7.7.2005
29 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  
  finpris.ffw 11 KB7.7.2005
  finpris.ffw 11 KB24.7.2001
30 Žádost o poskytnutí informací  
  inform.ffw 12 KB30.6.2005
  inform.ffw 12 KB26.3.2001
31 Žádost o povolení k napojení komunikace  
  a_kom.ffw 9 KB24.7.2001
  a_kom.ffw 9 KB4.7.2005
32 Žádost o povolení k odstranění stavby  
  odstrstv.ffw 8 KB30.6.2005
  odstrstv.ffw 8 KB26.3.2001
33 Žádost o povolení k překopu - protlaku účelové komunikace  
  e_kom.ffw 12 KB24.7.2001
  e_kom.ffw 12 KB4.7.2005
34 Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti (k vjezdu a výjezdu) na komunikaci  
  vjezd.ffw 4 KB26.3.2001
  vjezd.ffw 4 KB30.6.2005
35 Žádost o povolení kácení dřevin  
  kaceni.ffw 12 KB26.3.2001
  kaceni.ffw 12 KB30.6.2005
36 Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění reklamy, atrakce apod.  
  b_kom.ffw 9 KB24.7.2001
  b_kom.ffw 9 KB4.7.2005
37 Žádost o povolení terénních úprav  
  terenupr.ffw 10 KB26.3.2001
  terenupr.ffw 10 KB30.6.2005
38 Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa  
  c_kom.ffw 9 KB4.7.2005
  c_kom.ffw 9 KB24.7.2001
39 Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek  
  vykop.ffw 11 KB26.3.2001
  vykop.ffw 11 KB30.6.2005
40 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  
  zmenastv.ffw 8 KB30.6.2005
  zmenastv.ffw 8 KB26.3.2001
41 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění reklamního panelu  
  rekl-a.ffw 9 KB24.7.2001
  rekl-a.ffw 9 KB7.7.2005
42 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění prodejního zařízení  
  stanky.ffw 8 KB30.6.2005
  stanky.ffw 8 KB26.3.2001
43 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení  
  poutace.ffw 6 KB30.6.2005
  poutace.ffw 6 KB26.3.2001
44 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního materiálu  
  stav_mat.ffw 9 KB30.6.2005
  stav_mat.ffw 9 KB26.3.2001
45 Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy  
  parkovin.ffw 6 KB30.6.2005
  parkovin.ffw 6 KB26.3.2001
46 Žádost o pronájem obecního bytu  
  pronajem.ffw 15 KB26.3.2001
  pronajem.ffw 15 KB30.6.2005
47 Žádost o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených kom. Režimem  
  krivdy.ffw 8 KB4.7.2005
48 Žádost o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených kom. režimem  
  krivdy.ffw 8 KB24.7.2001
49 Žádost o schválení dohody o výměně bytů  
  vymenbyt.ffw 25 KB26.3.2001
  vymenbyt.ffw 25 KB30.6.2005
50 Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu  
  a_puda.ffw 14 KB24.7.2001
  a_puda.ffw 14 KB4.7.2005
51 Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty  
  d_akce.ffw 10 KB4.7.2005
  d_akce.ffw 10 KB24.7.2001
52 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k poskytování služeb  
  a_umist.ffw 10 KB24.7.2001
  a_umist.ffw 10 KB4.7.2005
53 Žádost o vrácení přeplatku za příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů  
  preplat.ffw 12 KB4.7.2005
  preplat.ffw 12 KB24.7.2001
54 Žádost o vydání koncesní listiny  
  koncese.ffw 10 KB30.6.2005
  koncese.ffw 10 KB26.3.2001
55 Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně  
  v_zelene.ffw 8 KB24.7.2001
  v_zelene.ffw 8 KB4.7.2005
56 Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka  
  b_rolnik.ffw 8 KB24.7.2001
  b_rolnik.ffw 8 KB4.7.2005

konec seznamu, zpět na Formuláře ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 17:37:18