stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


  Vysvětlivky: verze 3.0    verze 2.0    AcrobatReader (dodatky)

Formuláře živnostenského úřadu

Vybraná kategorie obsahuje 75 souborů.
 
#
 
1 Čestné prohlášení odpovědného zástupce  
  prohl.ffw 10 KB13.9.2001
  prohl.ffw 10 KB4.7.2005
2 Ohlášení živnosti (fyzická osoba)  
  ohlaseni_fo.ffw 51 KB1.7.2005
  ohlaseni_fo.ffw 51 KB
3 Ohlášení živnosti (právnická osoba)  
  ohlaseni_po.ffw 55 KB1.7.2005
  ohlaseni_po.ffw 55 KB11.11.2004
4 Ohlášení živnosti (zahraniční právnická osoba)  
  ohlaseni_zpo.ffw 62 KB
  ohlaseni_zpo.ffw 62 KB1.7.2005
5 Ohlašení živnosti volné - žádost o koncesi FO  
  hlasziv.ffw 67 KB27.10.2004
  hlasziv.ffw 67 KB28.6.2005
6 Ohlašení živnosti volné FO  
  hlasFO.ffw 68 KB28.6.2005
  hlasFO.ffw 68 KB1.11.2004
7 Ohlašení živnosti volné PO  
  hlasPO.ffw 64 KB28.6.2005
  hlasPO.ffw 64 KB23.9.2003
8 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (fyzická osoba)  
  pokracovani_fo.ffw 7 KB
  pokracovani_fo.ffw 7 KB1.7.2005
9 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (právnická osoba)  
  pokracovani_po.ffw 7 KB1.1.2006
  pokracovani_po.ffw 7 KB11.11.2004
10 Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo přerušeno  
  provoz.ffw 7 KB28.6.2005
  provoz.ffw 7 KB8.10.2003
11 Oznámení o přerušení provozování živnosti  
  preruseni.ffw 7 KB8.10.2003
  preruseni.ffw 7 KB28.6.2005
12 Oznámení o přerušení provozování živnosti (fyzická osoba)  
  preruseni_fo.ffw 9 KB4.11.2004
  preruseni_fo.ffw 9 KB1.7.2005
13 Oznámení o přerušení provozování živnosti (právnická osoba)  
  preruseni_po.ffw 8 KB1.7.2005
  preruseni_po.ffw 8 KB
14 Oznámení o vrácení živnostenského listu, koncesní listiny  
  vraceni_zl.ffw 10 KB1.7.2005
  vraceni_zl.ffw 10 KB
15 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (fyzická osoba)  
  zahajeni_fo.ffw 10 KB
  zahajeni_fo.ffw 10 KB1.7.2005
16 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (právnická osoba)  
  zahajeni_po.ffw 10 KB
  zahajeni_po.ffw 10 KB1.7.2005
17 Oznámení o zahájení/o ukončení provozování živnosti v provozovně  
  zivnost.ffw 8 KB28.6.2005
  zivnost.ffw 8 KB8.10.2003
18 Oznámení změn - PO  
  zmen_po.ffw 23 KB13.9.2001
  zmen_po.ffw 23 KB4.7.2005
19 Oznámení změn - ZFO  
  zmen_zfo.ffw 27 KB17.12.2005
  zmen_zfo.ffw 27 KB17.12.2005
20 Oznámení změn - ZPO  
  zmen_zpo.ffw 25 KB4.7.2005
  zmen_zpo.ffw 25 KB13.9.2001
21 Oznámení změny údajů v ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesní listinu (fyzická osoba)  
  zmena_udaju_fo.ffw 19 KB4.11.2004
  zmena_udaju_fo.ffw 19 KB1.7.2005
22 Prohlášení odpovědného zástupce  
  prohlaseni.ffw 8 KB1.7.2005
  prohlaseni.ffw 8 KB
23 Prohlášení odpovědného zástupce FO  
  zastupFO.ffw 8 KB28.6.2005
  zastupFO.ffw 8 KB8.10.2003
24 Prohlášení odpovědného zástupce PO  
  zastupPO.ffw 8 KB16.11.2004
  zastupPO.ffw 8 KB28.6.2005
25 Žádost o koncesi (fyzická osoba)  
  koncese_fo.ffw 48 KB
  koncese_fo.ffw 48 KB1.7.2005
26 Žádost o koncesi (právnická osoba)  
  koncese_po.ffw 51 KB
  koncese_po.ffw 51 KB1.7.2005
27 Žádost o koncesi (zahraniční fyzická osoba)  
  koncese_zfo.ffw 63 KB1.7.2005
  koncese_zfo.ffw 63 KB
28 Žádost o vydání osvědčení - ZFO  
  osv_zfo.ffw 7 KB4.7.2005
  osv_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
29 Žádost o vydání osvědčení - ZPO  
  osv_zpo.ffw 8 KB13.9.2001
  osv_zpo.ffw 8 KB4.7.2005
30 Žádost o výdání rozhodnutí  
  osvc_zfo.ffw 44 KB30.9.2005
31 Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku  
  vypisZR.ffw 8 KB8.10.2003
  vypisZR.ffw 8 KB28.6.2005
32 Žádost o zhotovení duplikátu - FO  
  dupl_fo.ffw 7 KB4.7.2005
  dupl_fo.ffw 7 KB13.9.2001
33 Žádost o zhotovení duplikátu - PO  
  dupl_po.ffw 7 KB13.9.2001
  dupl_po.ffw 7 KB4.7.2005
34 Žádost o zhotovení duplikátu - ZFO  
  dupl_zfo.ffw 7 KB13.9.2001
  dupl_zfo.ffw 7 KB4.7.2005
35 Žádost o zhotovení duplikátu - ZPO  
  dupl_zpo.ffw 7 KB13.9.2001
  dupl_zpo.ffw 7 KB4.7.2005
36 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZFO  
  zrus_zfo.ffw 7 KB17.12.2005
  zrus_zfo.ffw 7 KB17.12.2005
37 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (fyzická osoba)  
  zruseni_fo.ffw 6 KB
  zruseni_fo.ffw 6 KB1.7.2005
38 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (právnická osoba)  
  zruseni_po.ffw 6 KB
  zruseni_po.ffw 6 KB1.7.2005

konec seznamu, zpět na Formuláře ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 17:37:18