Seznam slovenských formulářů ze serveru WWW.FF.CZ ke dni 25.01.2010

1 Daňové priznanie k dani z nehnuteĺností MF/012116/2004-72
  nehnutelnost.ffw Danové tlačivá 1150 KB13.1.2007
2 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň  
  prehlad07.ffw Danové tlačivá 192 KB20.7.2007
3 Súhrnný výkaz - daň z pridanej hodnoty  
  svdph.ffw Danové tlačivá 203 KB23.7.2007
4 Dohoda o pracovej činnosti  
  dohoda1.ffw Personalistika 11 KB3.1.2006
5 Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru  
  dohoda2.ffw Personalistika 7 KB7.7.2005
6 Evidenčný list dochodkového zabezpečenia  
  evid1.ffw Personalistika 34 KB7.7.2005
7 Mesačný výkaz - poistenie v nezamestnanosti  
  mpsvr_sr.ffw Personalistika 11 KB7.7.2005
8 Mesačný výkaz - sociálna pojisťovna  
  mvykaz.ffw Personalistika 15 KB7.7.2005
9 Odláška občana na nemocenské poistenie  
  odhlasoc.ffw Personalistika 14 KB7.7.2005
10 Osobný dotazník  
  dotaznik.ffw Personalistika 67 KB7.7.2005
11 Potvrdenie o príjme  
  potvrd1.ffw Personalistika 14 KB7.7.2005
12 Potvrdenie o zamestnaní  
  potvrd2.ffw Personalistika 67 KB7.7.2005
13 Potvrdenie o zdaniteľnej mzde  
  potvrd3.ffw Personalistika 16 KB7.7.2005
14 Potvrdenie prídavkov na deti  
  potvrd4.ffw Personalistika 17 KB7.7.2005
15 Pracovná zmluva  
  praczmlva.ffw Personalistika 12 KB7.7.2005
16 Sociálna poisťovna-prihláška  
  prihlasoc.ffw Personalistika 15 KB7.7.2005
17 Všzp-hromadné oznámenie  
  vszphrom.ffw Personalistika 44 KB7.7.2005
18 Všzp-mesačný výkaz  
  vszpmes.ffw Personalistika 14 KB7.7.2005
19 Výstupný list  
  vystuplist.ffw Personalistika 22 KB7.7.2005
20 Obálka A5  
  obalka_a5.ffw Platobné tlačivá 3 KB25.11.2005
21 Obálka dlhá  
  obalka_dl.ffw Platobné tlačivá 3 KB25.11.2005
22 Balíková sprievodka  
  sprievodka.ffw Poštovné tlačivá 5 KB25.11.2005
23 Doručenka  
  dorucenka.ffw Poštovné tlačivá 15 KB25.11.2005
24 Obálka C6  
  obalka_c6.ffw Poštovné tlačivá 3 KB25.11.2005
25 Podací lístok  
  listok1.ffw Poštovné tlačivá 21 KB25.11.2005
26 Poštová dobierková poukážka  
  dobierka.ffw Poštovné tlačivá 49 KB25.11.2005
27 POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZU R  
  sk3.ffw Poštovné tlačivá 856 KB25.11.2005
28 POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZU R  
  sk1.ffw Poštovné tlačivá 681 KB25.11.2005
29 POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZU S  
  sk2.ffw Poštovné tlačivá 822 KB25.11.2005
30 Poukážka A  
  pouk_a.ffw Poštovné tlačivá 14 KB25.11.2005
31 Poukážka C  
  pouk_c.ffw Poštovné tlačivá 18 KB25.11.2005
32 Dohoda o hmotnej zodpovednosti  
  dohoda4.ffw Pracovně právní 8 KB7.7.2005
33 Dodací list A4  
  dodlist_a4.ffw Účtové tlačivá 84 KB25.11.2005
34 Faktúra 1  
  faktura1.ffw Účtové tlačivá 40 KB25.11.2005
35 Faktúra 2  
  faktura2.ffw Účtové tlačivá 81 KB25.11.2005
36 Inventárny list  
  inventlist.ffw Účtové tlačivá 84 KB25.11.2005
37 Príjmový pokladničný doklad  
  doklad1.ffw Účtové tlačivá 10 KB25.11.2005
38 Ročný výkaz o investičnom majetku  
  vykaz5.ffw Účtové tlačivá 30 KB25.11.2005
39 Súvaha  
  suvaha4.ffw Účtové tlačivá 103 KB25.11.2005
40 Súvaha v plnom rozsahu  
  suvaha1.ffw Účtové tlačivá 358 KB25.11.2005
41 Súvaha v skrátenom rozsahu  
  suvaha2.ffw Účtové tlačivá 329 KB25.11.2005
42 Výdavkový pokladničný doklad  
  doklad2.ffw Účtové tlačivá 25 KB25.11.2005
43 Výkaz o majetku a závazkoch  
  vykaz4.ffw Účtové tlačivá 25 KB25.11.2005
44 Výkaz o príjmoch a výdavkoch  
  vykaz3.ffw Účtové tlačivá 17 KB7.7.2005
45 Výkaz ziskov a strát  
  vykazsk.ffw Účtové tlačivá 80 KB25.11.2005
46 Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu  
  vykaz1.ffw Účtové tlačivá 56 KB25.11.2005
47 Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu  
  vykaz2.ffw Účtové tlačivá 43 KB25.11.2005
48 Vyúčtovanie cestovných výdavkov - A4  
  vyuct3.ffw Účtové tlačivá 83 KB25.11.2005
49 Vyúčtovanie cestovných výdavkov - A5 na šírku  
  vyuct1.ffw Účtové tlačivá 23 KB25.11.2005
50 Vyúčtovanie pracovnej cesty do cudziny  
  vyuct2.ffw Účtové tlačivá 24 KB25.11.2005


Konec generovaného seznamu formulářů se serveru www.ff.cz.